Activiteiten

Cursussen en trainingen
Evers Research & training verzorgt cursussen en trainingen in kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals dataverzameling, analyse en het gebruik van specifieke software voor kwalitatief onderzoek zoals ATLAS.ti. Meer informatie over onze cursussen en trainingen vindt u op de pagina cursussen. Evers Research & training is in het CRBKO opgenomen, waardoor wij onze cursussen BTW-vrij kunnen aanbieden. Andere werkzaamheden zijn BTW-belast.

Opzet en begeleiding van onderzoeksprojecten
Evers Research & training geeft ook methodologisch advies voor het opzetten van onderzoeksprojecten en kan deze desgewenst ook begeleiden. Met onze specialistische kennis en ervaring ontwerpen wij wetenschappelijke of beleidsondersteunende onderzoeken en voeren dergelijke onderzoeken in opdracht ook uit.

Dataverzameling
Daarnaast verzorgen wij empirische dataverzameling door middel van bijvoorbeeld kwalitatieve diepte-interviews, focusgroepen, (participerende) observatie, fotografie en het raadplegen en verzamelen van secundaire bronnen (zoals rapporten, correspondentie, dagboeken etc., maar ook online bronnen).

Analyse van kwalitatieve data
Voor navolgbare analyses analyseren wij kwalitatieve data met behulp van specialistische analyse-software zoals ATLAS.ti.

Dankzij een uitgebreid netwerk kan Evers Research & training daarnaast altijd de juiste specialisten inschakelen, ook op het gebied van kwantificerend onderzoek.

In overleg met u bekijken wij wat voor u, of uw organisatie, de beste optie is.