Evers Research en duurzaamheid

Evers Research kenmerkt zich door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons niet iets eenmaligs, maar een continue proces. Bij al onze beslissingen streven wij ernaar om zoveel mogelijk kansen te benutten die bijdragen aan een prettiger samenleving en een beter milieu.

Wij corresponderen, waar mogelijk, digitaal, inclusief onze facturering. Voor documenten en teksten die toch geprint of gekopieerd moeten worden gebruiken wij uitsluitend chloorvrij 100% FSC gecertificeerd papier. Wij gaan zorgvuldig met afval om. Wij scheiden zoveel mogelijk reststoffen voor recycling zoals papier, karton, plastic, glas, toners en batterijen.

Onze kantoorruimtes worden verlicht met energiezuinige LED-lampen en uitsluitend zolang er iemand aanwezig is. Om warmteverlies te voorkomen is achter de verwarmingsradiatoren radiatorfolie aangebracht. Wij stoken niet warmer dan nodig; onze verwarmingsthermostaat is afgesteld op 19 graden. Computers worden na gebruik niet in slaapstand gezet, maar uitgezet.

Ons elektriciteitsverbruik wordt volledig via ons aandeel in een windmolen opgewekt. Ook het door ons gebruikte gas heeft een duurzame oorsprong; het is bos-gecompenseerd. Dat wil zeggen dat de uitstoot van dit gas voor 100% wordt gecompenseerd met bosaanplant- en CO2-compensatieprojecten.

Onze auto, een Nissan Leaf, is 100% elektrisch (dus geen hybride). Daarnaast worden autoritten tot een minimum beperkt en zoveel mogelijk gecombi-neerd.

Onze betrokkenheid bij maatschappelijke- en milieuprojecten is terug te vinden in onze lidmaatschappen van Duurzaam Den HaagVogelwijk Energiek en het Longfonds. Daarnaast steunen wij enkele kleinere goede doelen zoals Mens & Tuin, de uitgave van het natuureducatie- en wandelboekje van de bomencommissie Vogelwijk en sponsoren het Kamerkoor ‘Kwintessens’ in Den Haag.

Wat voor ons ook heel duurzaam is, is onze relatie met u, als klant!