Opdrachtgevers van Evers Research & training

Onze opdrachtgevers zijn onder meer onderwijsinstellingen en organisaties uit de publieke sector met een onderzoeks- of adviesvraag, of medewerkers getraind of begeleid willen zien bij het verrichten van kwalitatief onderzoek. Ook individuele onderzoekers coachen wij bij het ontwerpen en uitvoeren van hun onderzoek.

Onderwijsinstellingen:

 • Driestar Educatief te Gouda
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ethiek Instituut Universiteit Utrecht
 • Fontys Eindhoven
 • Gereformeerde Hogeschool Zwolle
 • Haagse Hogeschool Den Haag
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim Zwolle
 • ILVO Merelbeke
 • Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
 • Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Rotterdam
 • KWALON, platform voor kwalitatief onderzoek
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Leiden
 • NHTV Breda
 • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Den Haag
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Twente
 • UNESCO-IHE in Delft
 • Universitair Medisch Centrum (UMC) Groningen
 • Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum UMC St. Radboud Nijmegen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Leiden
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
 • Zuyd Hogeschool Heerlen/Maastricht

Onderzoeksinstellingen:

 • E-Quality Den Haag
 • LEI Den Haag
 • Patiënten Federatie Nederland Utrecht
 • Rathenau Instituut Den Haag
 • Verwey-Jonker Instituut Utrecht
 • Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) Den Haag

Rijksinstellingen:

 • Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Den Haag
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Utrecht
 • Ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk Den Haag
 • Nationale Ombudsman Den Haag
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Den Haag
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort

Provincies, Gemeente en gemeenteinstellingen:

 • Eenheid Audit en Advies, Provincie Zuid-Holland
 • Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) Brabant-Zuidoost
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Haarlemmermeer

Andere organisaties:

 • CUBISS Tilburg
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Amsterdam
 • KPC Groep onderwijs advies groep ‘s-Hertogenbosch
 • Nationaal Trauma Centrum ARQ Diemen
 • Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) Arnhem
 • Tympaan Instituut Den Haag
 • Yulius Academie Rotterdam