Publicaties

Ik heb op diverse terreinen gerapporteerd en gepubliceerd. Op deze pagina worden alleen die publicaties van mij vermeld die u gratis kunt downloaden van het internet, dan wel kunt aanschaffen in de boekhandel.

Introductie

Jeanine Evers studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Leiden (1990) en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2001). Zij is jaren verbonden geweest aan verschillende universiteiten als docent kwalitatieve onderzoeksmethoden, momenteel aan de sectie Criminologie van de School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is zij actief als eigenaar-directeur van Evers Research & training. Dit bureau verzorgt trainingen in kwalitatieve onderzoeksmethoden en analysesoftware, en coacht onderzoekers bij hun onderzoek. Daarnaast is zij sinds 1995 actief bij het platform KWALON.

Kwalitatieve analyse: kunst én kunde

Kwalitatieve analyse; kunst en kunde

Kwalitatieve analyse vertoont grote overeenkomsten met een puzzel; je zit met een berg data en vraagt je af: wat nu? Idealiter ben je al begonnen met de analyse nog voordat de data de afmetingen van een berg hebben bereikt, maar hoe dan ook: kwalitatief onderzoek levert veel data op die geordend, geïnterpreteerd, vergeleken en gemanipuleerd moet worden. Dit boek wil een overzicht bieden van een aantal mogelijk analysemethoden waaruit je zou kunnen kiezen. Ook de rol van analysesoftware komt aan bod om het je makkelijker te maken meerdere analysemethoden toe te passen op je data. Dat wordt vanuit de praktijk geïllustreerd door een aantal ervaren analisten die op verzoek dezelfde dataset hebben geanalyseerd aan de hand van een analysemethode waarin zij bedreven zijn. Hun ervaringen zijn verwerkt in deel II van deze bundel. Analysesoftware helpt ook om je audit trail in bij te houden, iets waar je tijdens de rapportagefase dankbaar gebruik van zult maken. Ook op kwaliteitseisen wordt ingegaan, evenals op de ethische dilemma’s die je tegen kunt komen als onderzoeker. Het boek is geschikt voor promovendi en onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière en docenten en studenten in het kader van een methodenvak.

Met dit boek wil de auteur je uitdagen mee te denken met het boek en te groeien (door lezen en herlezen zoals in de hermeneutische cirkel) in het begrijpen en duiden van wat kwalitatieve analyse nou werkelijk is, en wat het zou kunnen betekenen in jouw onderzoekspraktijk. Dán raak je tot de kunst én de kunde waar de titel van deze bundel naar verwijst.
Jeanine Evers studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Leiden (1990) en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2001). Zij is jaren verbonden geweest aan verschillende universiteiten als docent kwalitatieve onderzoeksmethoden, momenteel aan de Sectie Criminologie van de School of Law, Erasmus universiteit Rotterdam. Ook is zij actief als eigenaar-directeur van Evers Research & training. Dit bureau verzorgt trainingen in kwalitatieve onderzoeksmethoden en analysesoftware, en coacht onderzoekers bij hun onderzoek. Daarnaast is zij sinds 1995 actief bij het platform KWALON.

Kwalitatief Interviewen: kunst én kunde

Het kwalitatieve interview heeft veel weg van een goed gesprek. Wat maakt iemand tot een goede gesprekspartner? Dat hij luistert met aandacht, meedenkt en meevoelt met het vertelde en je laat uitspreken. Kortom: een invoelende ruimte biedt en belangstellend is. Is zo iemand vanzelf een goede interviewer? Nee, want alhoewel hiermee de basis is gelegd voor een deel van de kunst waar de titel van dit boek naar verwijst, heeft een interviewer additionele kennis en vaardigheden nodig. Dat is de kunde die in dit boek uitgebreid besproken wordt. Een interview kun je allereerst zien als een vraaggesprek met een welbepaald informatiedoel. En pas als de vaardigheden van de goede gesprekspartner samenkomen met de kunde van de onderzoeker is er sprake van de interviewkunst waar in de titel naar wordt verwezen.

In deel I van Kwalitatief interviewen: kunst én kunde wordt de theorie uiteengezet, aangevuld met ervaringstips. Dit deel is in deze tweede druk herzien, aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten van de auteur in verwerkt. In deel II doen een aantal auteurs op basis van eigen ervaring uit de doeken hoe zij bepaalde typen interviews verrichten, dan wel een bepaald soort respondenten benaderen en interviewen. Dit deel is ongewijzigd gebleven. Tot slot is het boek verrijkt met QR-codes naar relevante websites.

Wat anderen over dit boek schreven:
“Interviewen is nog altijd een kunst die zwaar onderschat wordt.
Als gevolg daarvan laat de kwaliteit van kwalitatief onderzoek (evenals dat van kwantitatief onderzoek) vaak veel te wensen over.
Dit boek bevat een schat aan tips om de talloze valkuilen bij het interviewen te vermijden en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de voor een bepaalde onderzoeksvraag en onderzoekssituatie geëigende interviewtechniek.”
– Harry van den Berg, Universitair hoofddocent methodologie, Vrije Universiteit van Amsterdam –

“Alles van belang bij het voorbereiden en uitvoeren van een interviewstudie passeert de revue. Eindelijk een boek waar zowel beginners als meer ervaren onderzoekers iets aan hebben!”
– Anneloes van Staa, Lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam –

“Duidelijk boek over interviewen. Ik gebruik het boek voor mijn studie waarbij het praktisch toepasbaar is voor een theoretische kader van de colleges. En ook voor mijn onderzoeksopdrachten is dit erg handig boek. Overzichtelijk, heldere boodschap, rijk geillustreerd, volledig en praktisch toepasbaar.”

“Erg handig boek met tips en tools voor het kwalitatief goed interviewen, erg handig bij mijn studie waarbij nogal wat interviews door mij moeten worden afgenomen. Aanrader!
‘Kwalitatief Interview, kunst én kunde” bestellen?

Via deze link kunt u het boek bestellen bij Bol.com

This book is also available in english

 

Kwalitatief interviewen, kunst en kunde

The Qualitative interview: Art and Skill

Authors: Jeanine Evers and Fijgje de Boer.